Spirited Away

Spirited Away

Spirited Away

Spirited Away

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Spirited Away Details

Title Spirited Away
Air Date Jul 20, 2001
Runtime 125 Minutes
Genres Animation, Family, Fantasy
Cast Rumi Hiiragi (Chihiro Ogino (voice)), Miyu Irino (Haku (voice)), Mari Natsuki (Yubaba / Zeniba (voice)), Bunta Sugawara (Kamaji (voice)), Yumi Tamai (Lin (voice)), Ryunosuke Kamiki (Bou (voice)), Takashi Naitō (Akio Ogino (voice)), Yasuko Sawaguchi (Yuuko Ogino (voice)), Tatsuya Gashûin (Aogaeru (voice)), Yo Oizumi (Bandai-gaeru (voice)), Koba Hayashi (River God (voice)), Tsunehiko Kamijô (Chichiyaku (voice)), Takehiko Ono (Aniyaku (voice)), Akio Nakamura (Kaonashi (voice)), Ken Yasuda (Oshirasama (voice))